ติดต่อ

 

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน  ตำบลพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์ : 098-5467893 เบอร์ภายใน 22761
โทรสาร : 034-255808

talentmobility.su@gmail.com